Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

506 ikkunaa
Yliopistonkatu 39 B 47
20100 Turku
y-tunnus: 2269729-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vesa Tolonen
vesa@506ikkunaa.fi
+358 (0)45 678 1591

3. Rekisterin nimi

506ikkunaa.fi:n yhteydenottolomakkeen tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja voidaan käyttää

 

  • henkilön jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseen,
  • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
  • ja 506 ikkunaa:n markkinointitoimenpiteisiin ja tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

  • Nimi
  • Sähköposti

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

506ikkunaa.fi-sivuston yhteydenottolomake

7. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Manuaalista aineistoa ei ole.

10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisteriin tallennetut tietonsa tarkastettavaksi. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

11. Rekisteröidyn henkilön oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

12. Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.