Palvelut

Jo jonkin matkaa 2000-lukua oli kulunut, kun havahduttiin vallitsevaan tilanteeseen: ihmisten ostoprosessi oli muuttunut radikaalisti internetin käytön myötä. Google on osallisena suureessa osassa hankintoja.

Tästä luonnollisesti seuraa, että yrityksen verkkonäkyvyydellä on oleellinen rooli yrityksen markkinoinnissa; ellei yritystä löydy verkosta, yritystä ei ole. Tähän rooliin tulee siis panostaa sen merkittävyyden vaatimalla voimalla. Oleellista on

  1. Asettaa selkeät tavoitteet
  2. Tavoitteita tukevat verkkosivut, jossa tarvitaan ammattimaista web designia
  3. Hakukonenäkyvyys, joka saavutetaan pätevällä hakukoneoptimoinnilla, sekä tehokkaasti kohdennettavilla mainoskampanjoilla eli hakukonemarkkinoinnilla
  4. Sivuston toimivuuden aktiivinen seuranta ja web analytiikan hyödyntäminen
  5. Seurannan tulosten mukainen reagointi


Verkkosivuston ylläpito on siis jatkuva, syklinen prosessi osana suurempaa markkinointikokonaisuutta. Tässä prosessissa 506 ikkunaa auttaa sinua vankalla ammattitaidolla ja tarjoaa käyttöösi kunnolliset työkalut.

Muut palvelut

Luonnollisesti 506 ikkunaa tarjoaa myös perinteisemmät markkinointiviestinnän palvelut